จินตปัญญา

...

สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Green Path Way
กวดวิชา

 

 

 

 

ABOUT US

...

สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

GET STARTED

สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

 

 


 

(ผลงานจากปีล่าสุด สอบเข้าได้เกินกว่า 95 % ของนักเรียนที่มาติวทั้งหมด) 

ประถม เรียนเดี่ยวส่วนตัว ชม.ละ 250 บ. จัดกลุ่มละ 3 คน ชม.ละ 220 บ./คน (จัดกลุ่มให้) 

ม.ต้น เรียนเดี่ยวส่วนตัว ชม.ละ 280-300 บ. จัดกลุ่มละ 3 คน ชม.ละ 260 บ./คน (จัดกลุ่มให้) 

ม.ปลาย เรียนเดี่ยวส่วนตัว ชม.ละ 300-350 บ. จัดกลุ่มละ 3 คน ชม.ละ 280 บ./คน (จัดกลุ่มให้) 

เปิดเทอม (ตอนเย็นหลังเลิกเรียน) สอนเสริมเพิ่มเติม 5 วิชาหลักโดยสอนวันละวิชา 

ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม ทบทวนบทเรียน , ทำการบ้าน แก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อนพื้นฐานไม่ดี 

อนุบาล และ ป.1-ป.4 3,200 บาท/เดือน ป.5 3,300 บาท/เดือน ป.6 3,400 บาท/เดือน

มัธยม 1 (เรียนเสริม) 3,600 บาท/เดือน มัธยมต้น(เรียนเสริม+ดูแลการบ้าน) 3,900 บาท/เดือน 

มัธยม 2 (เรียนเสริม) 3,900 บาท/เดือน มัธยมต้น(เรียนเสริม+ดูแลการบ้าน) 4,200 บาท/เดือน 

มัธยม 3 (เรียนเสริม) 3,900 บาท/เดือน มัธยมต้น(เรียนเสริม+ดูแลการบ้าน) 4,200 บาท/เดือน 

มัธยมปลาย(เรียนเสริม) 4,200 บาท/เดือน มัธยมปลาย(เรียนเสริม+ดูแลการบ้าน) 4,500 บาท/เดือน

สนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษ กลุ่ม 3-5 คน คนละ 200บาท/ชม. เดี่ยว 300 บาท/ชม. 


คอร์สเรียนล่วงหน้าเทอมต้น
(สร้างพื้นฐานที่ดี... เรียนล่วงหน้าเทอม 1 ทั้งเทอม ก่อนเปิดเรียน)
(อนุบาล และ ประถม)  เรียนวันจันทร์ – ศุกร์    เริ่ม  6 เมษายน – 6 พฤษภาคม
ชั้น

หลักสูตร

วันเรียน

เวลาเรียน

ค่าเรียน

อนุบาล - ป.3

คณิต , อังกฤษ , ไทย

6 เม.ย. -  6 พ.ค.

9.30 -13.00

3,900

อนุบาล - ป.3

คณิต , อังกฤษ , วิทย์ สังคม , ไทย

6 เม.ย. -  6 พ.ค.

9.30 -16.30

6,100

ป.4 - ป.5

คณิต , อังกฤษ

6 เม.ย. -  6 พ.ค.

9.30 -13.00

4,100

ป.4 - ป.5

คณิต , อังกฤษ , วิทย์สังคม , ไทย

6 เม.ย. -  6 พ.ค.

9.30 -16.30

6,500

.6   เรียนล่วงหน้าเทอม 1 และ เทอม 2

คณิต , วิทย์ , อังกฤษ
(วิชาละ 2,500 บาท)

6 เม.ย. -  6 พ.ค.

9.30 -16.30

7,500

.6  (สอบเข้า)

สอบเข้า ม.1

6 เม.ย. -  30 เม.ย.

10.00 -18.30

9,100

 

(มัธยมต้น)    เรียนวันจันทร์ – ศุกร์           เริ่ม  6 เมษายน – 6 พฤษภาคม


ชั้น

หลักสูตร

วันเรียน

เวลาเรียน

ค่าเรียน

ม.1 - ม.3

คณิต , วิทย์ , อังกฤษ

6 เม.ย. -  6 พ.ค.

9.30 -13.30

5,400

ม.1 - ม.3

คณิต , วิทย์ , อังกฤษ

6 เม.ย. -  6 พ.ค.

9.30 -15.00

6,400

ม.1-ม.3 (เต็มวัน)

คณิต , วิทย์ , อังกฤษ
ไทย , สังคม

6 เม.ย. -  6 พ.ค.

 9.30 -17.00

7,800(มัธยมปลาย)     เรียนวันจันทร์ – ศุกร์      เริ่ม  6 เมษายน – 6 พฤษภาคม


ชั้น

หลักสูตร

วันเรียน

เวลาเรียน

ค่าเรียน

ม.4 ,5, 6

คณิตพื้นฐาน หรือ  เพิ่มเติม

6 เม.ย. -  6 พ.ค.

  9.30 -11.30

4,600

ฟิสิกส์

11.30 -13.30

4,600

เคมี

13.30 -15.30

4,600

หมายเหตุ    วันหยุด     12-16 เมษายน    ,    3-4 พฤษภาคม

คอร์สเพิ่มเกรด สร้างความเข้าใจ และการตีโจทย์
(อนุบาล และ ประถม)     เรียนวันเสาร์
เริ่ม เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม  – เสาร์ที่ 23 กันยายน


ชั้น

หลักสูตร

วันเรียน

เวลาเรียน

ค่าเรียน

อนุบาล 1,2,3

คณิต , อังกฤษ , ไทย , เชาว์

20 พ.ค. - 23 ก.ย.

10.30 -14.30

7,100

ป.1 และ ป.2

คณิต , อังกฤษ , ไทย

20 พ.ค. - 23 ก.ย.

10.30 -14.30

7,100

ป.3 – ป.6

คณิต , อังกฤษ

20 พ.ค. - 23 ก.ย.

10.30 -14.30

7,100

ช่วงบ่าย   ป.1-ป.2   เพิ่ม   วิทย์ , สังคม            เพิ่มสัปดาห์ละ 350 บาท
                ป.3-ป.6   เพิ่ม 1 วิชา 150 บาท          เพิ่ม 2 วิชา 300 บาท          เพิ่ม 3 วิชา 400 บาท
หยุด  วันเสาร์ที่  3 มิถุนายน
หยุด  วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม
หยุด  วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม

 (มัธยมต้น)   เรียนวันเสาร์
เริ่ม เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม  – เสาร์ที่ 23 กันยายน


ชั้น
หลักสูตร

วันเรียน

เวลาเรียน

ค่าเรียน

มัธยม  1,2,3

คณิต , วิทย์ , อังกฤษ

20 พ.ค. - 23 ก.ย.

10.30 -15.30

9,600

(มัธยมปลาย)        เรียนวันเสาร์
เริ่ม เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม  – เสาร์ที่ 23 กันยายน


ชั้น

หลักสูตร

วันเรียน

เวลาเรียน

ค่าเรียน

ม. 4 , 5 , 6

คณิตพื้นฐาน หรือ เพิ่มเติม

20 พ.ค. - 23 ก.ย.

10.30 -12.30

5,600

ฟิสิกส์

20 พ.ค. - 23 ก.ย.

14.30 -16.30

5,600

เคมี

20 พ.ค. - 23 ก.ย.

12.30 -14.30

5,600

หยุด  วันเสาร์ที่  3 มิถุนายน
หยุด  วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม
หยุด  วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม

 

 

 

จินตปัญญา

...

จินตปัญญา กวดวิชา สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

กวดวิชา สอนพิเศษ

สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี

สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

สนทนาภาษาอังกฤษ

สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

กวดวิชา

สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Mr Jack Daniel

สอนเสริมเพิ่มเติม , ทบทวนบทเรียน

...
จินตปัญญา

สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Chuppy The Dog

เรียนสนุก

...
... จินตปัญญา กวดวิชา
สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

... จินตปัญญา กวดวิชา
สอนพิเศษ ทุกวิชาหลัก คณิต วิทย อังกฤษ ไทย สังคม, ฟิสิกส์ เคมี ตั้งแต่ ป1. ถึง ม.6 ประสบการณ์กว่า 15 ปี

กวดวิชา

...
John Jones

เรียน อ่าน เขียน

จิตปัญญา
Leah Tarrant

จิตปัญญา

จิตปัญญา

CONTACT

...

897/197 หมู่บ้านสวนธนวิลเลจ ซอยประชาอุทิศ 59 แยก 5 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 02-8725277 ,098-639-6265 ครูปุ๊ก

DROP US A LINE

...

OUR ADDRESS

...
  • 897/197 หมู่บ้านสวนธนวิลเลจ ซอยประชาอุทิศ 59 กรุงเทพฯ 10140
    แยก 5 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ,
    โทร : 02-8725277 ,098-639-6265 ครูปุ๊ก
  • 02-8725277,,098-639-6265
  • Jintapanya@hotmail.com
  • 8.30am - 7.00pm